• Cá Diêu Hồng Sốt Ớt Singapore & Bánh Mì
  • Cá Diêu Hồng Sốt Ớt Singapore & Bánh Mì

Cá Diêu Hồng Sốt Ớt Singapore & Bánh Mì

Mã món ăn: MCTSN003
Liên hệ