• Bò Úc Bitet + KTC Sốt Nấm + Tiêu Xanh
  • Bò Úc Bitet + KTC Sốt Nấm + Tiêu Xanh

Bò Úc Bitet + KTC Sốt Nấm + Tiêu Xanh

Mã món ăn: MCTSN002
Liên hệ