• Bò Bít Tết + KTC
  • Bò Bít Tết + KTC

Bò Bít Tết + KTC

Mã món ăn: MCNB002
Liên hệ

Sản phẩm cùng loại